Exempel ur en aktivitetsplan

När ni har arbetat klart med resultatet från Folkhögskoleenkäten skulle ni kunna landa i en aktivitetsplan. Den skulle kunna innehålla ungefär det här.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Bakgrund och nuläge

I rapporten från Folkhögskoleenkäten framgår det att deltagarna upplever att de inte får möjlighet att uppleva och/eller utöva kultur. Bara 48 procent av deltagarna på särskild kurs och 41 procent på Allmän kurs upplever att de får det. Utifrån deltagarsamtal ser vi att deltagare på Allmän kurs uppfattar sig som kulturkonsumenter i högre grad, och att kultur är det som sker i större organiserade former, som konserter och utställningar. Deltagare på särskild kurs beskriver sig i högre utsträckning som kulturproducenter i och med kursens profil.

Under året har vi erbjudit författarbesök, teaterbesök, egna konserter, musiklinjens uppträdande och poesi som uttrycksform inom svenskämnet.

Analys

Under personaldagarna i juni genomfördes ett world-café med utgångspunkt i att förstå deltagarnas upplevelse i den här prioriterade frågan. Det som framkom var att det kan vara personalens och deltagarnas förståelse för begreppet kultur som ligger till grund för skillnaderna i svaren. Upplevelsen av vad som är att uppleva eller utöva kultur skiljer sig åt.

Mål med utvecklingsområdet

Målet är att det finns en samsyn på vad som är kultur och varför det är viktigt för individen och samhället.

Resultat

Resultatet ska bli att deltagare upplever att de får möjlighet att uppleva och/eller utöva kultur. Det följs upp via Folkhögskoleenkäten.

Aktiviteter

Workshop mellan arbetslagen

 • Aktivitet: En workshop med olika teman (estradpoesi, musik, gestaltning, matlagning) och reflektion över vad som är kultur, för vem och varför.
 • Tid: Uppstarsdag för personalen i augusti.
 • Ansvarig: Rektor.
 • Uppföljning: Vid arbetsplatsträffen i september.

Temavecka

 • Aktivitet: En temavecka för alla deltagare, blandat mellan Allmän kurs och särsdkild kurs, med reflektion om vad som är kultur, för vem och varför.
 • Tid: Genomförs i oktober.
 • Ansvarig: Linjeledarna.
 • Uppföljning: Linjeledarna skickar ut en enkät efter temaveckan.

Poesi som uttrycksform i svenskämnet

 • Aktivitet: Träffa en poet.
 • Tid: Under läsåret.
 • Ansvarig: Svensklärarna.
 • Uppföljning: Mentorssamtal.

Ladda hem innehållet på den här sian

Kontakt

Har du frågor om Folkhögskoleenkäten? Mejla oss!

enkat@sverigesfolkhogskolor.se