Marknadsföring och kommunikation

Webbplatserna folkhögskola.nu och sverigesfolkhogskolor.se är en viktig del av folkhögskolans skyltfönster i Sverige. Men de 156 folkhögskolornas egna sajter är lika viktiga skyltfönster som visar upp bredden och mångfalden inom utbildningsformen.
Uppdaterad: 7 mars 2024

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Vi är starkare tillsammans!

FSO samordnar gemensam marknadsföring och kommunikation för alla landets folkhögskolor via folkhögskola.nu och sverigesfolkhogskolor.se. Vi stödjer även kommunikatörer på folkhögskola i deras eget marknadsföringsarbete och bidrar med kompetensutveckling. 

Folkhögskola.nu är den enda icke-kommersiella webbplatsen i Sverige som samlar alla folkhögkolekurser på samma ställe. Här skapas synergieffekter då blivande deltagare hittar kurser inom nya ämnesområden eller på annan plats i landet, som de annars inte skulle ha gjort.

Webbplatsen utnämndes av Web Service Awards till Sveriges bästa webbplats 2023 i kategorin Samhällskommunikation. Det är andra gången folkhögskola.nu vinner priset, första gången var 2021.

Sverigesfolkhogskolor.se tar ett samlat grepp om utbildningsformen folkhögskola. Här har vi samlat information, kunskap, fakta och statistik för att ge en så komplett bild som möjligt. Det är också här personal på folkhögskola kan hitta fortbildningar samt användbart material för sitt arbete.

Publicera kurser och nyheter på folkhögskola.nu

Varje folkhögskola ansvarar själva för att lägga upp sina egna kurser på sajten folkhögskola.nu. Skol- och kurssidorna kan uppdateras löpande under året, men det mesta arbetet för den ansvariga på skolan sker i november månad, eftersom deadline för nästkommande års sommar- och höstkurser är då.

Vi på FSO stöttar skolorna i arbetet med att lägga in kurser på folkhögskola.nu. Vi har samlat en rad tips, instruktionsfilmer och manualer för att underlätta arbetet med att publicera och uppdatera kurser, nyheter och skolinformation på folkhögskola.nu. Där finns också ett årshjul som kan vara bra att ha med sig då övrig planering av kursverksamhet och marknadsföring sker. 

Jobba med folkhögskola.nu

Stöd till personal som arbetar med kommunikation och marknadsföring

Varje folkhögskola har förutom folkhögskola.nu även ett stort arbete i att marknadsföra den egna folkhögskolan. Detta arbete kan se olika ut för olika folkhögskolor men alla skolor har en egen webbplats där verksamheten presenteras. Här är det viktigt att det finns uppdaterad och korrekt information om till exempel studeranderätt.

FSO stöttar personal som arbetar med kommunikation och marknadsföring bland annat genom att engagera en årlig kommunikationskonferens och andra fortbildningsinsatser som alla publiceras löpande på webben. 

Marknadsföring och kommunikation

Checklista för en folkhögskolas webbplats

Har du koll på vad som bör finnas på en folkhögskolas webbplats? Vi har sammanställt en lista på sådant som vi anser bör finnas tillgängligt på en skolas webbplats. 

I checklistan finns sådant som nämns som informationskrav i Folkbildningsrådets statsbidragsvillkor, lagstiftade krav på webbplatser och information som kan vara lämplig att publicera på sin webbplats.

Er webbplats är ert skyltfönster, den berättar och ger en bild om vilka ni är, men den är också en mycket viktigt informationskälla för deltagare och omvärld.

Checklistan för folkhögskolans webbplats

Kontakt

Har du frågor om kommunikation, webb eller marknadsföring? Kontakta någon av oss!

emma_karke_liggande_webb_thumb.jpg

Emma Karke

Kommunikatör
08-17 03 99
emma.karke@sverigesfolkhogskolor.se

Miriam Steinbach

Kommunikatör
08-17 03 81
miriam.steinbach@sverigesfolkhogskolor.se

 

FredrikOlén_thumb.jpg

Fredrik Olén

Webbstrateg / Kanslisamordnare
08-17 03 92
fredrik.olen@sverigesfolkhogskolor.se