En kortversion av Jag-vi-världen

Kennet Bertling är pedagog på Marieborgs folkhögskola och tillsammans med sina kollegor har han arbetat tematiskt med Jag-vi-världenmetoden under en sju-veckorsperiod. 

Upplägget i korthet

Tid: 7 veckor
ca 10 timmar/veckan under andra halvan av vårterminen

JAG – Berättelser: 1,5-2 veckor

VI – Globala målen: ca 2 veckor

VÄRLDEN - Förändringsarbete - ca 3 veckor

Varför bestämde ni er för att arbeta med Jag-vi-världenmetoden?

Jag och min kollega arbetar tematiskt och vi hade bestämt att vi skulle arbeta med hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. En viktig del för oss var att vi ville att deltagarna skulle känna ett personligt engagemang i frågorna. Utifrån det kändes det som att Jag-vi-världen passade bra. Jag kände inte till metoden sen innan men min kollega tyckte att upplägget på Jag-vi-världen var bra så hon var den som var drivande. 

Vad var givande för klassen och för er lärare?

Det var värdefullt att arbeta med deltagarnas egna livsberättelser, att engagemanget börjar där, stort som smått. Vi har flera deltagare som har behövt fly till Sverige och andra deltagare som haft missbruksproblem. Det ledde till att det var ganska många tunga historier som kom fram. Att deltagarna delade med sig så generöst av sina egna berättelser bidrog till en fantastiskt fin stämning i klassrummet och en stark sammanhållning i gruppen. Vi fick ha lite extra koll på vissa deltagare så att de inte delade med sig av något de kanske inte borde dela. Det var en viktig diskussion som vi lyckades hitta en bra balans i.

"Att deltagarna delade med sig
så generöst av sina egna berättelser
bidrog till en fantastiskt fin stämning
i klassrummet och en stark
sammanhållning i gruppen."

Jag-vi-världen är ett verktyg jag kan använda för att göra saker jag länge velat men inte riktigt fått till. Kopplingen till Globala målen är så bred att det går att koppla nästan vad som helst till dem. Just på grund av att man börjar i livsberättelser så skapade det verkligen ett större engagemang kring både Globala målen och förändringsarbetena än vad arbetet med Agenda 2030 brukar göra.

Var det något som var svårt?

Jag är inte helt säker på varför men det var lite svårt att dra igång arbetet. Jag introducerade arbetet genom att dela med mig av en egen livsberättelse som exempel. Jag tyckte att jag var tydlig kring VARFÖR vi gör det här. Men det fanns deltagare som inte förstod varför de skulle dela berättelser och vad det har med skolan att göra.

Vad tyckte deltagarna?

Många tyckte om arbetet med Jag-vi-världen. Det låg rätt i tiden på terminen för dem (slutet av terminen). De upplevde att den personliga kopplingen var viktigt och givande att de fick välja så pass fritt kring vad de ville arbeta med. De kände sig fria och det var skönt för många av dem att få komma utanför klassrummet med sina arbeten.

Exempel på förändringsarbeten som genomfördes i Kennets klass:

  • Våga berätta – en intervjupodd om och med en deltagare och hens livsberättelse.
  • Våga tala – en utannonserad öppen träff där deltagarna ville skapa ett forum där berättelser delas för att ta bort stigmat kring upplevelser som varit jobbiga. Berättelser om tuffa upplevelser som format personers liv och som de tagit sig ur.
  • Förändringsarbete kring frågor om Barnarbete, trafficking, barnsjukdomar – Insamlande  och spridning av  information, samt konstmåleri för att skildra frågorna som lyftes.
Uppdaterad: 24 juni 2024