Anordnare och ansvariga

Kursen genomförs av Linköpings universitet i samverkan med Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Kursledare vid senaste kursomgången var professor Per Andersson och universitetslektor Martin Lundberg från Linköpings universitet.

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg: 

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se