Vad är förändringsarbete?

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: 

Syfte: Introducerar deltagarna för vad förändringsarbete är, hur arbetet kan struktureras och lyfter exempel på förändringsarbeten 

Uppdaterad: 20 juni 2024

Den sista delen av metoden handlar om att deltagarna ska skapa sina egna förändringsarbeten utifrån de engagemang som de har kunnat koppla mellan sig själva och något eller flera av Globala målen.

 

Under våren kommer de att lära sig planera hur man kan genomföra ett projekt, lyft fram att det är minst lika viktigt som vad själva resultatet av förändringsarbetet blir.