Framtidens kompetenser och bildning – vad kan folkhögskolan bidra med?

Ny fortbildningskurs för lärare, studie- och yrkesvägledare, kuratorer samt rektorer och biträdande rektorer.
Uppdaterad: 30 april 2024

Varmt välkomna att ta del av en ny seminarieserie som syftar till att utforska och synliggöra folkhögskolans bildningspraktik i relation till framtida deltagare, samhällets och yrkeslivets behov och förutsättningar. Seminarieserien där du själv bygger ihop de delar som intresserar dig och som är relevanta för ditt uppdrag. 

Innehåll 

Seminarierna syftar bland annat till att synliggöra bildningspraktiken på folkhögskola i relation till framtida kunskaper och kompetenser. De kommer att ta upp viktiga frågeställningar såsom hur bildning kan tillgodose både individens behov och samhällets förväntningar, vilka kompetenser som kommer att vara efterfrågade på framtidens arbetsmarknad och hur folkhögskolan kan bidra till regional utveckling och kompetensförsörjning.

Detta initiativ är en del av en bredare dialog om vuxnas lärande som vill bidra till att stärka folkhögskolans roll som en nyckelaktör i utbildningslandskapet. Kursen är också tänkt att ge utrymme för att bidra till erfarhentsutbyte och bygga nätverk mellan skolor och olika professioner.

Arbetsformer 

Seminarieserien består av fyra seminarier med olika teman. Utifrån dessa teman som utgångspunkt görs kunskapsfördjupningar utifrån föreläsare och omvärldspaningar. De viktiga erfarenheter som du själv bär med dig i din profession bidrar till det kollektiva lärandet. På så vis skapas nya erfarenheter, kunskaper och förståelse som sedan kan prövas och utvecklas i folkhögskolans verksamhet.   

Seminarier och träffar 

Seminarium 1 Vad säger folkhögskolans historik om framtiden? 

Fysisk träff den 29 oktober, i Stockholm 

Seminarium 2 Folkhögskolans framtida roll – arbetsmarknad, yrkesliv, bildning och utbildning 

Digital träff, den 29 november 

Seminarium 3 Att leda framåt, tillsammans blir vi klokare! 

Digital träff, den 29 januari 

Seminarium 4 Vem tror du att du (l)är? Hur kan en folkhögskola arbeta för att gemensamt formulera sin pedagogiska praktik? 

Fysisk träff, den 28 februari, i Stockholm 

Behörighet och ansökan  

Kursen riktar sig till dig som på ett eller annat sätt dagligen jobbar med folkhögskolans deltagares utveckling. Du kan vara lärare, studie-och yrkesvägledare, kurator, rektor eller biträdande rektor. Kursen utgår från att deltagares utveckling är något som görs tillsammans över professionsgränserna.  

Det finns inga formella förkunskapskrav. För att kursen ska kunna bidra med pedagogisk utveckling så tror vi att du som söker är engagerad. Du är nyfiken på och engagerad i utvecklingsfrågor som berör undervisning, didaktik och pedagogik i sin helhet och inom din profession. Du upplever andras kunskaper och det kollektiva lärandet som en viktig del i din utveckling samt har vana att läsa och förstå akademisk litteratur.  

Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret, klicka här (öppnas i nytt fönster).

Sista dag för anmälan är den 12 september.  

Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller. Vecka 37 kommer du att få besked om du fått en plats på kursen eller ej. Du kontaktas då via den e-post som du angivit då du anmält dig. Om kursen ställs in, informeras de sökande den 13 september. 

Kostnad - välj delar eller helt paket 

Du har som intresserad möjlighet att välja att anmäla dig till enstaka träffar eller samtliga, beroende på ditt intresse och behov. De digitala träffarna kostar 1 000 kronor per gång och motsvarande kostnad för de fysiska är 2 500 kr. Du kan också välja att gå på samtliga träffar och då kostar hela paketet 5 500 kr. (Samtliga priser är inklusive moms och per person.)

I kursavgiften ingår inte kurslitteratur, resor, boende och förtäring (gäller ej för fysisk träff).

Observera att anmälan är bindande. Avbokning efter sista anmälningsdag debiteras med fullt pris, undantaget vid sjukdom med uppvisande av läkarintyg. Platsen kan överlåtas till en kollega. Avbokning före sista anmälningsdag debiteras med följande kostnad: digitala träffar 500 kr, fysiska träffar 1 500 kr, hela paketet 3 000 kr.

Arrangörer  

Kursen arrangeras av Sveriges folkhögskolor tillsammans med Arena idé.

Kursansvariga är Ambika Hansell Ek, RIO och Staffan Kahn, Arenagruppen 

Frågor? 

Har du frågor om utbildningens innehåll och form eller praktiska frågor om anmälan, kontakta Ambika Hansell Ek, handläggare på RIO, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se