Beställ folder

Här kan du beställa folders till din skola om metoden Jag-vi-världen. 

På ena sidan finns också en affisch som beskriver metodens olika steg. 

Foldern är gratis att beställa!

Uppdaterad: 30 maj 2024