Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Verksamhetsinriktning 2023-2024

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO har till uppgift att främja och tillvarata de folkrörelse-, organisations-, stiftelse-, och föreningsägda folkhögskolornas intressen.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Utgångspunkter för verksamhetsinriktningen 2023–2024 är de stadgemässiga uppgifter som RIO har att verka utifrån, tidigare kongressbeslut samt omvärldsanalys i relation till det nuvarande politiska och ekonomiska läget.

Ladda ner RIOs Verksamhetsinriktning 2023-2024 här (pdf, nytt fönster).