Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Historia

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO bildades 1963 och firade alltså 60 år under 2023.
Uppdaterad: 6 maj 2024

RIO bildades 1963. Då fanns det 48 folkhögskolor med en rörelse som huvudman. Idag har RIO 114 medlemmar. 

Uppdraget nu som då är har många likheter, att på olika sätt främja rörelsefolkhögskolornas intressen. I dag sker det bland annat genom att skapa opinion kring utbildningsfrågor och arbeta med olika frågor relevanta för medlemsskolorna.

I dagsläget arbetar man även med olika fortbildningsinsatser för styrelser, rektorer och lärare. 

Läs mer om RIOs historia i den jubileumsskrift som gavs ut i samband med att RIO firade 50 år (2013) 1963-2013 – Folkhögskolor i rörelse (pdf) >