Elins berättelse

Elins berättelse

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Projektor, högtalare, Elins film (ca 16 min)

Förberedelser: Skapa en Menti om ni vill arbeta digitalt

Syfte: Introducerar deltagare för berättande, syftar till att inspirera och exemplifiera för deltagare vad en personlig berättelse kan låta och hur berättandets struktur fungerar

 

 

 

 

Uppdaterad: 14 juni 2024

Introduktion

Titta på filmen med Elins berättelse tillsammans. Elin är en deltagare från Dalslands folkhögskola i Färgelanda som var med i projektet Min story – vår agenda.  

Elin delade med sig av sin berättelse under en temadag på skolan. Hennes berättelse handlar om hur det kan vara att växa upp som maskrosbarn och om hur man tar sig vidare. 

Triggervarning

Berättelsen tar upp ämnen såsom missbruk, misshandel och svåra familjerelationer. 

Instruktioner

Titta på filmen tillsammans.

Samtal om Elins berättelse

  • Låt deltagarna sätta ord på vad Elins berättelse fick dem att tänka och känna
  • Låt deltagarna plocka ut och återberätta de viktigaste bitarna ur berättelsen
  • Ett tips är att använda tidslinjeövningen som underlag för att tillsammans rita upp Elins tidslinje. Där kan ni tillsammans diskutera händelser och vändpunkter i Elins berättelse. Detta kan fungera som ett bra sätt att introducera deltagarna för tidslinjen som de ska skapa runt en egen berättelse så småning om. 
  • Om deltagarna vill dela med sig av sina tankar anonymt kan ni tex använda postit-lappar eller skapa en  Menti.

Elins berättelse