Belindas berättelse

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Projektor, högtalare, Belindas film (ca 3.30 min)

Förberedelser: Skapa en Menti om ni vill arbeta digitalt

Syfte: Introducerar deltagare för berättande, syftar till att inspirera och exemplifiera för deltagare vad en personlig berättelse kan låta och hur berättandets struktur fungerar

Uppdaterad: 14 maj 2024

Introduktion

Titta på filmen med Belindas berättelse tillsammans. Belinda är deltagare på Bona folkhögskola och medverkar i projektet Min story – vår agenda.

Under hösten 2023 medverkade Belinda i en gemensam digital konferens för projektets alla skolor. Under konferensen delade Belinda sin egen berättelse om sitt intresse för K-Pop och hur det påverkat henns liv. Belinda a skapade en egen tidslinjesom ni kommer kunna följa i filmen. 

Instruktioner

Titta på filmen tillsammans.

Samtal om Belindas berättelse

  • Låt deltagarna sätta ord på vad Belindas berättelse fick dem att tänka och känna.
  • Låt deltagarna plocka ut och återberätta de viktigaste bitarna ur berättelsen.
  • Ett tips är att använda tidslinjeövningen som underlag för att tillsammans rita upp Belindas tidslinje. Där kan ni tillsammans diskutera händelser och vändpunkter i Belindas berättelse. Detta kan fungera som ett bra sätt att introducera deltagarna för tidslinjen som de ska skapa runt en egen berättelse så småning om. 
  • Om deltagarna vill dela med sig av sina tankar anonymt kan ni tex använda postit-lappar eller skapa en Menti.

Belindas berättelse