Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Det här är RIO

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation representerar 114 folkhögskolor som drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. Vi finns till för att utveckla våra medlemsskolor och främja deras intressen.
Uppdaterad: 6 maj 2024

RIO är en idéburen organisation. Vår uppgift är att främja och tillvarata våra medlemskolors intressen. Detta gör vi bland annat genom att:

  • anordna styrelseutbildningar och konferenser
  • erbjuda lärare och rektorer fortbildning
  • bevaka utbildnings- och arbetsmarknadspolitiska frågor
  • driva opinion

Våra engagemang

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Studieförbunden är RIO medlem i Folkbildningsrådet (FBR). Vi deltar också i olika nätverk med koppling till civilsamhället.

Hur styrs RIO?

RIO är en ideell organisation som består av 114 medlemsskolor, en styrelse och ett kansli. Medlemmarna väljer styrelsen vid kongressen vartannat år. Styrelsens organisering och uppdrag finns beskriven i RIOs verksamhetsplan.

Om RIOs styrelse >

Kontakta RIOs kansli >

Våra medlemsskolor

Rörelsefolkhögskolorna är en del av folkrörelsesverige och fungerar som mötesplatser för aktiva medborgare och stöd för sina huvudmän. Här finner du mer information om RIO:s medlemsskolor och deras huvudmän.

Våra medlemsskolor >

Idé och uppdrag

RIO:s idé och uppdrag är att främja och tillvarata de 114 folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolornas intresse. Här kan du läsa mer om vår historia och ta del av vår idégrund.

Idé och uppdrag >