Fanzine

Tidsåtgång: Minst ett lektionstillfälle

Material: Papper, färgat papper, tidningar, saxar, lim, färgpennor + möjlighet att skriva ut bilder och texter från dator.

Syfte: Ett Fanzine kan handla om vem eller vad som helst. Det kan vara ett bra sätt att börja skapa berättelser på eftersom det inte behöver handla om en själv. Det är också ett bra sätt att visa på olika sätt som man kan berätta på, där fokus inte behöver ligga på text.

Uppdaterad: 4 april 2024

Introduktion

Ett fanzine är en hemmasnickrad tidning eller magasin, ofta i en kollageliknande form där text, foto och bilder blandas. Fanzines handlar om en specifik sak, tex film, musik eller politik. Det kan också handla om en specifik person. ​

Lyft gärna fram några exempel på hur ett fanzine kan se ut och vad det kan handla om. Det finns exempel att hämta längre ner i övningen.

Instruktioner

Gör ett Fanzine om något personligt

Avgränsa gärna deltagarnas fanzines till ett specifikt område, på samma sätt som tidslinjen.

Tex "Ett fanzine om..."

- "Ett fanzine om min hund "

- "Ett fanzine om hamburgare"

- "Ett fanzine om RuPaul"

- "Ett fanzine om Zlatan Ibrahimovic"

Låt deltagarna skapa sina fanzines under lektionen.

När deltagarna skapat sina fanzines kan ni ha en presentation i helgrupp eller mindre grupper. Deltagarna kan ställa frågor till varandra om deras fanzines som utvecklar deras personliga koppling eller engagemang kring ämnet de valt.