Studieomdömet

Studieomdömet är en samlad bedömning av deltagarens studieförmåga.
Uppdaterad: 8 mars 2024

 

Studiefrågor om studieomdömet

 1. Om en studerande har gått en termin på en folkhögskola och sedan byter till en annan folkhögskola, har deltagaren då rätt till ett omdöme efter en termin på den nya folkhögskolan? Hur går i så fall bedömningen till?
 2. En deltagare läser två år på folkhögskola och efter första året får en trea och efter två år får en tvåa. Kan deltagaren då ta ut trean som sitt slutgiltiga omdöme? Vad händer om hen fortsätter ännu ett år och får en fyra?
 3. När ska ett omdöme sättas på respektive kurs:
  • Allmän kurs på gymnasienivå
  • Allmän kurs på grundskolenivå
  • Särskild kurs?
 4. Visst utfärdas studieomdömet på behörighetsintyget när omfattningen är klar? Eller behöver även innehållskravet vara färdigt? En studerande hos oss vill inte ha sitt studieomdöme. Kan hen bestämma det själv?
 5. Vi hade planerat att en deltagare skulle gå två år hos oss för att uppfylla omfattningskravet och innehållskravet. Nu har de åren gått och deltagaren hann inte bli klar med alla behörigheter; det fattas två kurser. Hen vill helst gå en termin till hos oss, vilket vi säger ja till, men hur gör vi då med omdömet för den sista terminen? Ska vi ge det?
 6. En annan deltagare hade vi också planerat två år för, men eftersom närvaron inte har varit tillräcklig har vi sagt att det behövs minst ett halvår till för att nå upp till omfattningskravet. Hur gör vi då med omdömet?
 7. En av våra deltagare har svårt med det sociala. Hon har också en autismdiagnos. Hur ska vi tänka när vi sätter studieomdömet och ska ta social förmåga i beaktning? Kan vi bortse från den faktorn, eftersom hon har en diagnos?

Kontakt

Har du frågor om kursen? Mejla Sandra Löfstedt.

sandralöfstedt_liggande_low.jpg

sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se