Jobba med hållbarhet på folkhögskola

Folkbildning är en nyckel för att förändra attityder, få människor att känna delaktighet och engagera sig för ett hållbart samhälle. Vi måste arbeta både lokalt och globalt för att nå en hållbar värld där ingen lämnas utanför.
Uppdaterad: 8 mars 2024

De globala utmaningarna växer och arbetet med global hållbarhet och Agenda 2030 är viktigare än någonsin. Redan nu arbetar folkhögskolorna med många av de globala målen och Agenda 2030 och ligger ofta i framkant vad gäller viktiga perspektiv som inkludering, jämställdhet och hållbarhet. Genom att agera tillsammans med andra och lära av varandra kan vi nå ännu längre.

Så jobbar folkhögskolorna med de globala målen.

Skapa grönare kök

 • Hitta metoder för minskat matsvinn, till exempel genom att väga maten innan den slängs från tallriken. Genom gemensam vägning blir svinnets storlek tydlig.
 • Kontakta mataffärer och be att få deras svinn. Inspireras av Leksands folkhögskola som samverkar med den lokala Coopbutiken. Butiken skänker frukt och grönt med kort utgångsdatum till skolan, vilket sedan används i skolans matlagning.
 • Fixa ett bra källsorteringssystem där det är lätt att göra rätt.
 • Odla en äng och egna örter utanför skolan.
 • Anlägg en egen kompost och jordfabrik.
 • Skapa bra information i och runt köket om hållbar mat och vad det betyder för planeten.
 • Hitta sätt att sluta med eller åtminstone minska förbrukningen av engångsartiklar som papptallrikar och plastbestick.
 • Öka samverkan i hushållningen mellan köket och kurserna.
 • Se över skolans menyer och anpassa dem efter säsong.

Olika tips för att hållbarhetssäkra menyer hittar du till exempel i säsongspyramiden (öppnas i ny flik) som Diet for a green planet skapat eller Världsnaturfondens guide: "Hur man kan äta klimatsmart" (öppnas i ny flik)

Klimatsnåla på transport och energi

Vi har mycket att vinna på att tänka snålare och smartare när vi planerar våra resor.

 • Bygg upp en cykelverkstad. Kan skolan ha lånecyklar med reparationsmöjligheter?
 • Lägg in regelbundna ärenderundor: vilka transporter kan vi samordna denna vecka?
 • Samåk till och från skolan.
 • Prata med personal och deltagare om cirkulärekonomi. Vad vinner vi på att återvinna, laga, återbruka det vi redan har istället för att köpa nytt? Vad kan vi göra i det lilla och stora?
 • Se över hur ni kan ta vara på saker och slänga mindre. Bra både ur ekologisk och ekonomisk synvinkel. 
 • Se över skolans energisystem. Finns det möjligheter att spara energi genom bättre system?
 • Inför p-avgift på skolans parkering. Använd pengarna till hållbarhetsaktiviteter på skolan.

Få med deltagarna på omställningståget

Alla måste med på omställningståget. Hur kan deltagarna på skolan vara med?

 • Gör en kartläggning tillsammans med deltagare och personal – vad behöver ni förbättra när det gäller hållbarhet på skolan?
 • Skapa en gemensam arbetsgrupp med personal och deltagare, kanske också med styrelsen. Gruppen kan tänka kring vilka åtgärder skolan behöver göra för klimatet, hur man minskar utsläpp och ekologiska fotavtryck.
 • Skapa en gemensam miljö- och hållbarhetspolicy.
 • Involvera deltagare i ledningsgruppen eller bjud in deltagare regelbundet för att prata om hållbarhet.
 • Utse ett deltagarombud varje termin eller läsår som ansvarar för hållbarhetsfrågor. 
 • Genomför en deltagaromröstning som en del av beslutsprocessen – det är viktigt att besluten är förankrade och alla är överens.
 • Ha återkommande genomgångar om hållbarhetsläget. Exempelvis kan all personal och deltagare göra Klimatkollen eller Klimatkalkylatorn i början av varje år.

Klimatkollen (öppnas i ny flik)

Klimatkalkylatorn (öppnas i ny flik)

Global hållbarhet i undervisningen

Hur kan vi arbeta med global hållbarhet på lektionstid?

Global hållbarhet i undervisningen

Sök bidrag och starta samarbeten

Har ni ett projekt ni vill förverkliga men saknar finansiering och samarbetsparter? Vi har sammanställt en lista med bidrag som folkhögskolorna kan söka för att genomföra projekt som syftar till att bidra till global hållbarhet. Listan innehåller även några plattformar där ni kan hitta samarbeten.

Bidrag och samarbeten om global hållbarhet

Fortbilda er personal

Vill ni börja arbeta med Jag-vi-världenmetoden på er skola men känner er osäkra på hur ni ska gå tillväga? Boka in en fortbildning till din skola!

Fortbildningar i Jag-vi-världenmetoden

Hitta ett nätverk

Det finns flera aktiva nätverk inom folkhögskolorna som arbetar med global hållbarhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Facebookgruppen Hållbarhet och Agenda 2030 på folkhögskola

En Facebookgrupp för dig som arbetar på folkhögskola och vill diskutera frågor kring hållbarhet och Agenda 2030. Administreras av Sveriges folkhögskolor.

Gå med i gruppen (öppnas i ny flik)

Facebookgruppen Internationellt samarbete på folkhögskola

En sluten Facebookgrupp för personal på folkhögskola som på olika sätt arbetar med internationella samarbeten eller som önskar göra det. Gruppen startades i maj 2023 i samband med ett erfarenhetsutbyte kring Erasmus+ ackreditering, men här går det också bra att bolla och diskutera andra funderingar kring andra internationella samarbeten. Facebook-gruppen administreras av Sveriges folkhögskolor.

Gå med i gruppen Internationellt samarbete på folkhögskola (öppnas i ny flik)

Klimatnätverket

Folkhögskolornas klimatnätverk består av cirka 90 enskilda personer som arbetar för drygt 40 svenska folkhögskolor. Alla har ett engagemang för den globala klimatfrågan och vill samarbeta och nätverka. Medlemmarna representerar sig själva.

Klimatnätverket på Facebook (öppnas i ny flik)

Offensiv folkbildning

Föreningen arbetar för att folkbildningen ska ha en offensiv karaktär och aktivt delta i samhällsdebatten samt främja samarbete med rörelser som verkar för ett solidariskt och rättvist samhälle. 

Läs mer om föreningen Offensiv folkbildning (öppnas i ny flik)

Bli medlem i Offensiv folkbildning (öppnas i ny flik)

Folkbildning för omställning

Ett nätverk för kurser som fokuserar på omställning. Nätverket träffas en gång per år. Kontaktperson är Peter Hagerrot.

E-post: hagerrotpeter@gmail.com

Karibu Sweden

Karibu arbetar med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Karibu håller på att bredda sin verksamhet och kommer att arbeta med fler områden och delar av världen.

Kontakt för Karibus arbetsgrupp för stöd till folkbildning i Ukraina: matsehnfarnebo@gmail.com

Karibu på Facebook (öppnas i ny flik)

Få mer stöd

Behöver din skola mer stöd i arbetet med global hållbarhet? Kontakta Lina Remnert.

linaremnert_liggande_low.jpg

lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se