Skapa egna sommarprat

Tidsåtgång: Två eller fler lektionstillfällen 

Material: inspelningsutrustning (exempelvis poddutrustning eller en telefon) 

Förberedelser: Inför den här övningen är det bra om deltagarna redan börjat utforska sin egen berättelse. Till exempel genom att göra vår tidslinjeövning 

Syfte: I den här övningen får deltagarna formulera sin egen berättelse samt ta del av andras.  

Uppdaterad: 28 juni 2024

Upplägg

Den här övningen kommer från Valjevikens folkhögskola. De vidareutvecklade arbetet med tidslinjen genom att låta deltagarna göra om dem till egna sommarprat.  

Gör såhär: 

  • Introducera övningen genom att visa upp exempel på sommarprat eller andra berättelser. Exempel på detta finns i vår övning Lyssna på en gemensam berättelse 
  • Låt deltagarna göra om sina tidslinjer (eller andra berättelser om de inte gjort tidslinjer) till ett manus i flytande text. 
  • De som vill kan ge stöd och feedback på varandras manus. Vad är extra intressant och kan utvecklas? Är det något som kanske inte behöver vara med? Har berättelsen en tydlig början och ett slut? 
  • När deltagarna är nöjda med sina berättelser spelas de in med den utrustning som finns att tillgå. De som vill kan lägga på musik och andra ljud om det finns möjlighet.  

 

Lyssna på ett exempel på sommarprat gjort av Joppe från Valjeviken

Tina på Valjeviken beskriver att arbetet med sommapraten täcker in många viktiga delar i deras svenskundervisning, till exempel:  

  • Muntlig redovisning, att våga stå inför folk och tala 
  • Skrivande 
  • Analys av sin egen och andras berättelser 
  • Planering 
  • Teknisk utveckling när de spelar in sitt sommarprat