Forska om organisationer

Tidsåtgång: Minst ett lektionstillfälle

Material: Deltagarnas egna datorer, eller skolans datorer

Syfte: Syftet med övningen är att konkretisera för deltagarna hur ett engagemang kan se ut och vad man som individ kan göra och hur man själv kan engagera sig i en fråga.

Uppdaterad: 3 april 2024

Introduktion

Det finns många organisationer både internationellt, nationellt och lokalt som arbetar med frågor kopplade till Globala målen.

  • Exempel på en internationell organisation är WWF (Världsnaturfonden) som arbetar för att stoppa utrotningen av djur och skydda naturen i hela världen.
  • Exempel på en nationell organisation är Naturskyddsföreningen som arbetar med att skydda djur och natur i Sverige.
  • Exempel på en lokal organisation kan tex vara Naturskyddsföreningens lokalförening på din ort, som arbetar med skydd av djur och natur lokalt där du bor.

Alla exempel ovan kan kopplas till samma Globala mål (tex mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald eller mål 13: Bekämpa klimatförändringarna), men har helt olika sätt att fungera. En gemensam nämnare för dem är att de är beroende av att människor är med och stöttar deras verksamhet. Om de inte har medlemmar så kan de inte finnas.

Instruktioner

Be deltagarna att utgå från ett eller flera Globala mål som de fördjupat sig i under tidigare lektioner.

Ta reda på följande under lektionen

  • Vilka organisationer kan du hitta (internationellt, nationellt eller lokalt) som jobbar med frågor kopplade till det globala mål du valt?
  • Vilka organisationer finns där du bor?
  • Vilka organisationer intresserar dig? Varför?
  • Finns det någon organisation som du skulle vilja gå med i eller ta kontakt med för att veta mer?
  • Ladda upp länkar och korta infotexter om de organisationer som du hittar.