Övningar för uppstart och avslut

Här hittar du förslag på upplägg och övningar för att både komma igång och avsluta arbetet med Jag-vi-världen. 

Kom igång-övningarna fokuserar på att skapa en grundläggande gemensam föreståelse för arbetet ni ska göra tillsammans i er grupp. Dessa övningar handlar om vad engagemang är för något och om att skapa ett tryggt rum i klassrummet.

De avslutande övningarna är en hjälp för att tillsammans både blicka framåt och knyta ihop påsen. Syftet med Jag-vi-världenmetoden är att hjälpa deltagarna att sätta sig själva i rörelse. Förhoppningen är att arbetet vi gör i skolan ska inspirera och sänka tröskeln till vidare engagemang utanför skolan. För att möjliggöra för deltagarna att härbergera den rörelse som sätts igång är det också viktigt att tillsammans arbeta med övergången från det som händer i klassrummet till livet utanför skolan.

Uppdaterad: 15 maj 2024