Terra-Pi: Aktiveringspilen

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Stort papper eller tavla, post-it lappar

Förberedelser: Den här övningen kan med fördel göras efter någon av övningarna Känslosallad eller Utforska känslor med videoklipp. Medan de två övningarna är bra för att hjälpa deltagarna att identifiera vilka känslor som finns, är aktiveringspilen tänkt att hjälpa deltagarna att både fundera på vilka känslor som finns och vad de gör med oss. Aktiveringspilen kan också med fördel följas upp med övningen Ensam- eller tillsammansengagemang, för att ge eleverna en tydligare koppling mellan hur det vi gör hänger ihop med hur det känns och hur det vi gör kan bidra till att positivt påverka klimatförändringarna.

Syfte: I denna övning diskuteras det vilka känslor som ni tycker ger mer aktiverande eller passiviserande effekt, men även balansen mellan dessa två poler.

Uppdaterad: 3 april 2024

Introduktion 

Denna övning är framtagen av Klimatpsykologerna - Terra-Pi. Upplägget har testats och utvärderats av pedagoger och deltagare på folkhögskola och denna version är omarbetad för att passa folkhögskola. 

Denna övning, samt fler övningar av Terra-Pi hittar ni i deras metodbank HÄR.

 

Instruktioner

1. Berätta gärna för gruppen innan ni gör övningen:


För en del är det här med att prata om sina känslor ovant och svårt, och för en del upplevs det som självklart. Oavsett vad som stämmer in bäst på dig kan du under övningen tänka på att du inte måste dela med dig av det som känns för privat. Ibland kan det kännas enklare att prata om hur någon i ens närhet, eller kanske någon i en TV-serie, reagerar med sina känslor.


2. Börja med att rita upp följande på ett stort papper eller en tavla

image4otvu.png

3. Skriv upp olika känslor ni kan tänka ut på post-it lappar (alternativt använd de ni hade på övningen Känslosallad).


4. Diskutera och placera sedan ut lapparna längs den pil ni har ritat upp.

  • Tycker ni att känslorna ni pratar om ger mer passivitet eller är de mer aktiverande?
  • Varför tänker ni så?


5. Diskutera:

  • Hur tror ni det blir om man är i mycket passiviserande känslor?
  • Vad tror ni händer om man är mycket i de aktiverande känslorna
  • Finns det känslor som kan vara både passiviserande och aktiverande? Vilka då och varför?

 

Notera: Här är det lätt att få uppfattningen om att de känslor som ger handlingskraft också är de ”bra” känslorna. Men även känslor som gör oss mer passiva är viktiga för oss. Det är viktigt att exempelvis få pausa och vara i en passiv sorg ett tag. Däremot vill vi inte att känslorna gör att vi stannar kvar i det passiva och aldrig kommer till handlingskraften.