Amandas berättelse

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Projektor, högtalare, Amandas film (ca 13 min)

Förberedelser: Skapa en Menti om ni vill arbeta digitalt

Syfte: Introducerar deltagare för berättande, syftar till att inspirera och exemplifiera för deltagare vad en personlig berättelse kan låta och hur berättandets struktur fungerar

Uppdaterad: 4 april 2024

Introduktion

Titta på filmen med Amandas berättelse tillsammans. Amanda är en deltagare från Medlefors folkhögskola som var med i projektet Min story – vår agenda.  

I slutet av första året hade vi en digital konferens med alla skolor där Amanda delade sin berättelse - som också knöt an till det förändringsarbete som hon jobbade med tillsammans med en annan deltagare från Medlefors folkhögskola och en deltagare från Stadsmissionens folkhögskola. De startade en samtalspodd som handlade om att lyfta människors röster som annars inte får höras och bryta stigmat kring psykisk ohälsa. Dethär är Amandas egen berättelse om varför det är ett viktigt ämne för henne.

Triggervarning

Amandas berättelse är en stark men också väldigt tung berättelse - om ni väljer att titta på den så kan det vara bra att informera deltagarna om att den tar upp ämnen som drogmissbruk och psykisk ohälsa.

Instruktioner

Titta på filmen tillsammans.

Samtal om Amandas berättelse

  • Låt deltagarna sätta ord på vad Amandas berättelse fick dem att tänka och känna
  • Låt deltagarna plocka ut och återberätta de viktigaste bitarna ur berättelsen
  • Ett tips är att använda tidslinjeövningen som underlag för att tillsammans rita upp Amandas tidslinje. Där kan ni tillsammans diskutera händelser och vändpunkter i Amandas berättelse. Detta kan fungera som ett bra sätt att introducera deltagarna för tidslinjen som de ska skapa runt en egen berättelse så småning om. 
  • Om deltagarna vill dela med sig av sina tankar anonymt kan ni tex använda postit-lappar eller skapa en  Menti.

Amandas berättelse

Tips på nästa steg