Kursinnehåll

Under kursen utgår vi från dina kunskaper och erfarenheter som lärare, men också från det yrkesområde som du utbildar för.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Kursen tar upp följande teman

  • Yrkeskunskap och yrkesidentitet
  • Yrkesutbildning på folkhögskola
  • Lärarroll och yrkesdidaktik
  • Bedömning och validering
  • Deltagarinflytande och inkluderande pedagogik
  • Utveckling av folkhögskolans yrkesutbildning

Utgår från dina kunskaper och erfarenheter

Under kursen tar vi utgångspunkt i dina erfarenheter som lärare på en yrkesinriktad utbildning, men också dina kunskaper inom och erfarenheter från det yrkesområde som du utbildar för.

Vi tar del av nya kunskaper och andras erfarenheter genom föreläsningar och kurslitteratur.

Tidigare och nya kunskaper och erfarenheter bearbetas i gruppdiskussioner och övningar på kursträffarna och i uppgifter som du arbetar med mellan träffarna.