Elinas berättelse

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Projektor, högtalare, Elinas film (ca 32 min)

Förberedelser: Skapa en Menti om ni vill arbeta digitalt

Syfte: Introducerar deltagare för berättande, syftar till att inspirera och exemplifiera för deltagare vad en personlig berättelse kan låta och hur berättandets struktur fungerar

 

Uppdaterad: 14 juni 2024

Introduktion

Titta på filmen med Elinas berättelse tillsammans. Elina är deltagare på Medlefors folkhögskola som var med i projektet Min story – vår agenda.  

I slutet av andra året hade vi en digital konferens med alla skolor där Elina delade sin berättelse. Hennes berättelse handlar om att växa upp som ett barn med mycket vilja och stora känslor och om hur vuxenvärlden tar emot ett sådant barn. Den handlar även om att bli vuxen och vara tvungen att lära sig sätta sina egna gränser och förstå vad som är viktigt i livet. Elinas förändringsarbete handlade om mansnormer och berättelsen tar även upp det ämnet.  

Nedan är ett utdrag ur intervju med Elina om hennes engagemang, hela intervjun kan ni läsa här.

”Vi kan gemensamt hjälpa andra att våga och orka engagera sig. Stötta varandra, även om det inte nödvändigtvis är något vi själva är involverade i. Var villig att lyssna på andra. Lyssna mer än du kritiserar. Våga se bortom ramarna, och kom ihåg att man inte nödvändigtvis måste engagera sig i något man har personlig erfarenhet av. Så länge intresset och viljan att engagera sig finns går det nog att engagera sig i det mesta!

Jag själv har upptäckt att mansfrågor är en av mina hjärtefrågor trots att jag inte är en man. Jag har oftast inte upplevt mycket av det många män kämpar med, men jag känner ändå att det är något jag verkligen brinner för, och vill jobba med för att nå förändring till det bättre. Att jag började engagera mig i gym, att instruera idrott och i gymmet, fick mig att öppna ögonen för hur viktigt utbildning är. Och ju mer jag satte mig in i idrotten och kulturen runt gym, upptäckte jag hur mycket problematik det är runt manlighet, mansrollen, manliga skönhetsideal, droger, skador etcetera

Fysisk hälsa är mycket viktigt, men i många fall går det till det extrema, och då är det ohälsosamt. Eftersom jag brinner för frågor inom hälsa och välbefinnande, kändes detta därför väldigt viktigt. Ju mer jag studerade detta ämne, desto mer insåg jag att det jag verkligen ville uppnå var jämställdhet, och nu har jag ytterligare ett mål att jobba mot; mål nummer 5.”

Triggervarning

Elinas berättelse är en stark men också väldigt tung berättelse - om ni väljer att titta på den så kan det vara bra att informera deltagarna om att den tar upp ämnen som psykisk ohälsa.

Instruktioner

Titta på filmen tillsammans.

Samtal om Elinas berättelse

  • Låt deltagarna sätta ord på vad Elinas berättelse fick dem att tänka och känna
  • Låt deltagarna plocka ut och återberätta de viktigaste bitarna ur berättelsen
  • Ett tips är att använda tidslinjeövningen som underlag för att tillsammans rita upp Elinas tidslinje. Där kan ni tillsammans diskutera händelser och vändpunkter i Elinas berättelse. Detta kan fungera som ett bra sätt att introducera deltagarna för tidslinjen som de ska skapa runt en egen berättelse så småning om. 
  • Om ni har tittat på flera deltagarberättelser så kan ni tillsammans också diskutera vad det finns för gemensamma nämnare för berättelserna, samt vad som skiljer dem åt.

Om deltagarna vill dela med sig av sina tankar anonymt kan ni tex använda postit-lappar eller skapa en  Menti.

Elinas berättelse