Delta i en fortbildningsgrupp för folkhögskolerektorer

Gå en kostnadsfri fortbildning med andra folkhögskolerektorer. Samlas runt ett tema som ni vill fördjupa er i och utbyt erfarenheter om de utmaningar och glädjeämnen en folkhögskolerektor ställs inför.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Varje period pågår normalt i två år och den pågående startade hösten 2022 och pågår till våren 2024.

Vi lär av varandra

Rektorsfortbildningen är uppbyggd runt den pedagogik som är folkhögskolans signum och huvudsyftet är att lära av varandra och få stöd av kollegor i det arbete som vi dagligen utför. Vi fortbildar varandra där ny kunskap växer i vårt möte och i den fördjupning som vi själva efter egen nyfikenhet genomför. Det är helt enkelt ett sätt för oss folkhögskolerektorer att leva som vi lär.

Fortbildningsgrupper

I varje grupp finns en sammankallande och grupperna träffas i genomsnitt två gånger per termin under fortbildningsperioden. Oftast har träffarna bestått i att man besökt varandra, delat erfarenheter och diskuterat det tema som gruppen valt. I slutet av varje termin lämnar gruppen in en kort sammanfattning av vad varje grupp genomfört och planerar att genomföra. Varje fortbildningsgrupp har en budget till sitt förfogande och ska utse en kassör.

Styrgrupp organiserar fortbildningen

Styrgruppen för rektorsfortbildningen 2022–2024 består av:

Mona Sonelius, Alma folkhögskola, mona.sonelius@almafolkhogskola.se

Daniel Lakso Tesak, Angered folkhögskola, daniel.laksotesak@angeredfhsk.se

Anders Carlsson-Lennström, Markaryds folkhögskola, rektor@markarydsfolkhogskola.se

Lea Kinnunen, Hola folkhögskola, lea.kinnunen@rvn.se

Styrgruppen organiserar rektorsfortbildningen och finns som stöd under den här perioden utifrån gruppernas önskemål.