Mobiliserande didaktik och ett medskapande arbetsssätt

Ett medskapande arbetssätt

Att arbeta medskapande tillsammans med deltagarna är centralt för Jag-vi-världenmetodens framgång. Deltagarna ska ha möjlighet att påverka det som händer i klassrummet och tillsammans med pedagogerna utvecklas arbetssätt som fungerar i gruppen. Syftet är att arbetet i klassrummet blir en gemensam utmaning där alla tillsammans både sätter upp målen med arbetet och hur vägen dit ska se ut. 

Ta gärna del av ett samtal om detta mellan Anna-Lena Öhman som är pedagog på Dalslands folkhögskola och Bo Helsing som är forskare på Högskolan Väst. 

 

Mobiliserande didaktik

Jag-vi-världenmetodens tre olika delar utgör tillsammans en grund för att skapa och inspirera till engagemang hos deltagarna. Det viktiga är inte resultatet av arbetet deltagarna gör i skolan, det viktiga är vad deras arbete skapar för ringar på vattnet hos dem själva. Syftet med metoden är att sätta deltagarna i rörelse och ge dem verktyg för att möjliggöra engagemang även utanför skolan.

Detta kan anses ligga nära det som kallas för mobiliserande didaktik vilket är ett samlande begrepp som handlar om hur man kan arbeta för att få människor att sätta sig själva i rörelse i syfte att påverka och förändra det egna livet samt samhället man verkar inom.

Mer information om mobiliserande didaktik finns bland annat i avhandlingen Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik (Eriksson Lisbeth, Larsson Staffan, Lundberg Martin, Nordvall Henrik, 2019).

Uppdaterad: 14 juni 2024