Dela berättelser och aktivt lyssnande

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Pennor och papper

Förberedelser: Lägg fram pennor och papper. er: Lägg fram pennor och papper. Deltagarna behöver kunna röra sig runt i rummet. 

Syfte: Syftet är att deltagarna aktivt delar sina berättelser och exponeras för flera deltagare i gruppen. Efter att ha lyssnat på varandra får de i uppgift att identifiera mönster i varandras berättelser.

Uppdaterad: 4 april 2024

Instruktioner

  • Be deltagarna att sätta sig några minuter och skissa på historien som de skulle vilja dela

 

  • Be sedan deltagarna att ställa sig upp och para ihop sig med en annan deltagare som står i en annan del av rummet. När deltagarna parat ihop sig två och två ska de berätta sin historia för varandra. Gå igenom att det är viktigt att deltagarna lyssnar aktivt när deras partner berättar historien. (Sätt gärna en tydlig tidsram)

 

  • Efter att de berättat klart byter deltagarna par och repeterar samma sak

 

  • Deltagarna fortsätter byta par ett par gånger till (Du bestämmer hur många gånger)

 

  • Efter att de återberättat sina historier i olika par ber du deltagarna sätta sig vid ett bord tillsammans med andra deltagare. Be dem diskutera gemensamma nämnare i berättelserna de hört.

 

Tex. Vad finns det som är gemensamt för alla berättelser? Vad gjorde dem intressanta att lyssna på?

Tips på nästa steg