Jag - Berättande

Del ett handlar om berättelser och det egna engagemanget. Här hittar du övningar som kretsar kring storytelling och utmanar deltagaren att utforska sin egen historia.

 

Tillsammans i gruppen tittar vi inåt, jobbar med berättande och försöker bryta ner vad engagemang kan vara. Vad driver just mig? Vad är min berättelse och hur delar jag med mig av den? Övningarna hjälper deltagarna att sätta ord på känslor och erfarenheter för att koppla det till engagemang.

 

Här gäller det att hitta en balans där deltagarna känner att de kan vara personliga utan att känna någon press att dela sådant som kan kännas alltför privat. 

INTRODUKTION TILL BERÄTTANDE

DEN EGNA BERÄTTELSEN

BERÄTTELSEN OCH ENGAGEMANG - BRYGGAN TILL GLOBALA MÅLEN