Exempel på kursintyg

Det här exemplet är utformat efter den fiktiva skolan Storby folkhögskola.
Uppdaterad: 29 april 2024

Intyget gäller

X-kursen vid Storby folkhögskola

Folke Folkesson

2004-04-04-XXXX

Om Storby folkhögskola

Här kan det finnas en kort beskrivning av folkhögskolan: "Storby folkhögskola drivs av en politiskt oberoende stiftelse. I föreningens styrelse sitter ledamöter med anknytning till folkbildning och den lokala närmiljön. Folkhögskolans vision är att alla ska bli sedda och växa som människor."

Om kursen

Här kan det finnas en beskrivning av kursen:

  • "Kursens lärandemål är… På kursen utvecklar deltagaren det här…"
  • "Kursen har den här inriktningen…"
  • "Under den här kursomgången har vi de här arbetsformerna…"

Studietakt och omdöme

Här kan följande stå: "Deltagaren har den här studietakten…"

Ibland kanske ni behöver skriva något av följande:

  • "Deltagaren har så här mycket närvaro…"
  • "Deltagaren har avbrutit kursen, men har deltagit i…"

Om intyget gäller Allmän kurs kan det också innehålla: "Deltagaren fick det här omdömet senast…"

Mål och omfattning

Här kan något av följande ingå:

  • "Deltagaren har uppnått lärandemålen för kursen och även läst följande ämnen och deltagit i följande aktiviteter…"
  • "Deltagaren har inte uppnått lärandemålen för kursen, men har läst följande ämnen och deltagit i följande aktiviteter…"

Kontakt

Ni kan avsluta med kontaktuppgifter: