Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Kongress

Kongressen är RIOs högsta beslutande organ där styrelse utses samt verksamhetsplan och uppdrag fastslås. RIO har kongress vartannat år och verksamhetskonferens vartannat år.
Uppdaterad: 6 maj 2024

RIOs kongress 2023

Kongressen 2023 ägde rum i Malmö den 17-18 april.

Ladda ner protokoll från RIOs kongess 2023 (pdf, nytt fönster).

Vid kongressen fattades beslut om verksamhetsinriktning för 2023-2024. Utgångspunkter för verksamhetsinriktningen är de stadgemässiga uppgifter som RIO har att verka utifrån, tidigare kongressbeslut samt omvärldsanalys i relation till det nuvarande politiska och ekonomiska läget.

Ladda ner RIOs Verksamhetsinriktning 2023-2024 här (pdf, nytt fönster).

RIOs kongress 2021

RIOs kongress 2021 ägde rum helt digitalt den 22 april. Mötet genomfördes i Zoom med 194 röstberättigade deltagare och sändes live på YouTube för åhörare.

Ladda ner protokoll från RIOs kongress 2021 (pdf, nytt fönster).