Marknadsföringsbidrag

Ansök om bidrag för att tillsammans med andra folkhögskolor marknadsföra utbildningsformen folkhögskola. Marknadsföringsbidraget delas ut till grupper om minst tre samarbetande folkhögskolor.
Uppdaterad: 25 mars 2024

Marknadsföringsbidraget fungerar som ett stöd för folkhögskolor som samarbetar och gör gemensamma marknadsföringsaktiviteter, till exempel deltar på utbildningsmässor eller tar fram gemensamt material.

Det är Folkhögskolornas serviceorganisation FSO som står bakom bidraget. Vi ser ett stort värde i att vi tillsammans marknadsför folkhögskolan som utbildningsform och bidraget finns till för att stärka detta arbete.

Tanken är att bidraget ska täcka en del av kostnaderna för marknadsföringsaktiviteten. 

Förslag på aktiviteter

 • Fysiska träffar eller digitala sändningar riktat mot lokala studievägledare eller presumtiva deltagare
 • Ha öppet hus samma dag/vecka – marknadsföra ihop
 • Ta fram gemensamt marknadsföringsmaterial eller profilprodukter
 • Gemensamma digitala eller traditionella annonskampanjer
 • Förbättringar på befintliga gemensamma webbplatser
 • Medverkan i digitala eller fysiska mässor
 • Fira folkhögskolans dag den 17 april gemensamt

Kriterier för marknadsföringsbidraget

 • att ni marknadsför folkhögskolan som utbildningsform
 • att minst tre folkhögskolor samarbetar kring aktiviteten - över kommungränser och gärna också över länsgränser och huvudmannagränser
 • att reklam görs för den gemensamma webbplatsen folkhögskola.nu  
 • att aktiviteten dokumenteras och rapporteras till FSO

Bidraget fördelas utifrån antalet samarbetande folkhögskolor, hur dessa är spridda utifrån geografi och huvudmän samt förväntad räckvidd och storlek på aktivitet.

Ansök om marknadsföringsbidraget

Ansökningstiden för att söka bidraget till 2024 har tyvärr gått ut. Ansökningstiden för 2025 är mellan 30 oktober och 1 december 2024. 

Ett tips är att höra efter i Facebookgruppen Kommunikatör på folkhögskola om andra skolor är intresserade av att delta i något marknadsföringsprojekt. Kanske uppstår ett oväntat och kreativt samarbete?

En folkhögskola ansöker om marknadsföringsbidrag för en hel grupp folkhögskolor.

Ansökan ska innehålla:

 • Namn på samarbetande folkhögskolor
 • Kontaktperson med kontaktuppgifter
 • Kommun, region och huvudman för dessa
 • Beskrivning av planerad aktivitet

Skriv rapport efter avslutad insats

Efter att ni avslutat er insats som har finansierats med hjälp av marknadsföringsbidraget vill vi på FSO ta del av en rapport. Rapporten ska vara på max 2 A4-sidor och innehålla: 

 • Namn på samverkande skolor
 • Kontaktperson
 • Projektredovisning 
 • Utvärdering och resultat

Om möjligt, bifoga gärna bilder, skärmdumpar eller annat material från insatsen. 

Kontakt

en kvinna ler mot kameran

Miriam Steinbach
08-17 03 81
miriam.steinbach@sverigesfolkhogskolor.se