Tjejer och killar på fritidsledarutbildningen.
Fritidsledarutbildning finns bara på folkhögskola. Foto: Cajsa Bergstrand

Fritidsledarskolorna i samverkan

Fritidsledarskolorna är en samarbetsorganisation för folkhögskolor med fritidsledarutbildning i Sverige. I dagsläget 20 folkhögskolor.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Fritidsledarskolorna samverkar

Fritidsledarskolorna samverkar kring styrdokument för lokal utbildningsplan; Gemensam utbildningsplan för fritidsledarutbildning i Sverige, samt kring information, forskning, kvalitetssäkring, lärarfortbildning och seminarieverksamhet och till viss del produktion av litteratur. 

Frivilliga ledarinsatser

Det svenska fritidsarbetet har sina rötter i folkrörelsernas ideella verksamheter med frivilliga ledarinsatser. Redan tidigt uppmärksammades fritidens värde som arena för gemenskap, engagemang och samhällsförändring. Särskilt viktigt blev ansvaret för barns och ungdomars fritid. Folkbildningsorganisationer erbjöd ledar- och medlemsutbildning för att utveckla verksamheter.

Yrkesrollen växer fram

Under 50-talet växte den kommunala fritidsverksamheten i omfattning, samtidigt som samhällets stöd till föreningslivet byggdes ut. Behovet av en specifik yrkesutbildning för ungdomsledare växte samtidigt som fler tjänster inrättades. Under 70-talet etablerades yrkesbenämningen, fritidsledare.

Samarbeten

Fritidsledarskolorna samarbetar även med ett flertal organisationer såsom MUCF, KC, Fritidsforum, Settlementförbundet m fl.

Läs mer om fritidsledarutbilning på fritidsledare.se (öppnas i ny flik).