Kartbild över hela Sverige med alla folkhögskolor markerade.
Sveriges 156 folkhögskolor finns över hela landet.

Här finns vi

Från Kiruna i norr till Skurup i söder. Från Grebbestad i väster till Haparanda i öster. Sveriges 156 folkhögskolor finns över hela landet. Vi inom folkhögskolan ser det som en styrka att vår utbildningsform finns representerad över hela Sverige.
Uppdaterad: 6 september 2023

Alla folkhögskolor på karta

På vår webbplats folkhögskola.nu finns en bra översikt över alla folkhögskolor i Sverige på karta:
Till alla folkhögskolor på folkhögskola.nu.

Vår idégrund och pedagogik bygger på en stark tro på alla människors lika värde, på demokrati och på bildning som en väg till frihet. Då är det viktigt att vi finns nära människor. Du ska helt enkelt inte behöva flytta till Stockholm för att bilda dig.

Mindre orter

Många av folkhögskolorna finns på mindre orter och är starkt engagerade i det samhälle som de verkar i. De utgör ofta ett nav för kunskap och bildning, demokratisk utveckling och kritisk debatt i lokalsamhället. I tider av centralisering bildar folkhögskolorna en stark demokratisk infrastruktur och når ut till platser och människor som andra utbildningsformer inte når.

Filialer i storstäder

En trend de senaste åren har varit att allt fler folkhögskolor öppnar filialer i storstädernas förorter för att kunna nå många av de nyanlända svenskar som bosätter sig där.

Många folkhögskolor har dessutom kurser som bedrivs helt eller delvis på distans, så även om en deltagare inte kan eller vill flytta till skolan så kan hen ändå läsa kurser där. 

På vår webbplats Folkhögskola.nu hittar du alla folkhögskolor och alla kurser. (nytt fönster).