Nätverk och mötesplatser

Vi samordnar såväl digitala som fysiska mötesplatser. Nätverk, Facebookgrupper, fortbildningar med mera - allt för att främja utbyte mellan folkhögskolornas personal.
Uppdaterad: 7 mars 2024

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Digitala mötesplatser

Gå med i någon av Facebookgrupperna som vi administrerar. I gruppen Lärare på folkhögskola är all personal välkommen, i de andra mer specialiserade grupperna finns chans att träffa kollegor i liknande yrkesroller som du själv.

Facebookgrupper för personal

Nätverk inom folkhögskola

Det finns flera olika nätverk och samarbeten inom folkhögskolan. Titta igenom vår samlingssida för att se om något nätverk är relevant för dig. Känner du till något nätverk som inte finns med här, mejla gärna till info@sverigesfolkhogskolor.se.

Nätverk inom folkhögskola