Praktisk kursinformation

Uppdaterad: 6 maj 2024

Kursträffar

Kursen planeras innehålla fyra träffar varav två på en folkhögskola. Däremellan en nätbaserad utbildningsdag och avslutningsvis anordnas en fysisk heldagsträff i Stockholm.

Mellan kursträffarna kommunicerar vi på lärplattformen Lisam, där du deltar i gruppdiskussioner och hittar allt material och information. Den nätbaserade dagen genomförs som videokonferens via Zoom.

Kursledning

Vid senaste kursomgången var professor Per Andersson och universitetslektor Martin Lundberg från Linköpings universitet kursledare.

Ett antal föreläsare från avdelningen för Pedagogik och vuxnas lärande vid LiU medverkade också och gav sina perspektiv på folkhögskolans yrkesutbildning.

Kostnad

Kursavgift för senaste kursomgången var 14 900 kr (ingen moms tillkommer). Kostnad för resor, logi och litteratur tillkommer.

Behörighet och ansökan

Kursen vänder sig till dig med erfarenhet av pedagogiskt arbete på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser. För det fortsatta utvecklingsarbetet på den egna folkhögskolan är det positivt om två personer från samma skola går fortbildningskursen.

I din ansökan beskriver du kortfattat dig själv, dina erfarenheter av yrkesutbildning på folkhögskola samt vilka förväntningar du har på kursen.