Kurser, konferenser och utbildning

Det livslånga lärandet gäller inte bara för deltagarna, utan också för personal på folkhögskola. Sveriges folkhögskolor arrangerar en rad olika fortbildningar, allt från kostnadsfria webbinarium till högskolekurser. Vi tipsar också om fortbildningar med andra arrangörer.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Introduktionskurs för nya rektorer och biträdande rektorer

Vad innebär folkhögskoleuppdraget och vad är Folkbildningsbildningsrådet, Folkhögskolornas serviceorganisation och folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI? Kom på en introduktionskurs och träffa nya kollegor, diskutera aktuella frågor och skapa nätverk för din nya yrkesroll.

Läs mer om introduktionskursen

Fortbildningsgrupper för rektorer

Som folkhögskolerektor erbjuds du möjligheten att gå en kostnadsfri rektorsfortbildning där du tillsammans med andra folkhögskolerektorer samlas i grupper kring ett tema som ni vill fördjupa er kring, samt utbyter erfarenheter om utmaningar och glädjeämnen man ställs inför som folkhögskolerektor.

Läs mer om rektorsfortbildningen

Webbinarier och konferenser

Sveriges folkhögskolor arrangerar även konferenser och webbinarier för andra yrkesroller på folkhögskola, till exempel för kommunikatörer, SYV och administratörer. Alla presenteras här på webbplatsen, tillsammans med andra arrangemang som kan vara relevanta för personal på folkhögskola.

Hitta en konferens eller ett webbinarium

Att leda utbildning på folkhögskola

Utbildningen vänder sig till dig som är kursföreståndare, linjeledare eller lärare som vill bli skolledare på folkhögskola och arrangeras av Karlstads universitet. Utbildningen handlar om kunskapen, förmågan och viljan att leda folkhögskolans verksamhet med helheten för ögonen och om att utveckla skolan mot uppställda mål. Utbildningen är således både en kompetensutveckling för olika ledningsuppgifter och en förberedande utbildning för framtida skolledare.

Läs mer om utbildningen på Karlstads universitets webbplats (öppnas i ny flik)

Rektorsutbildning för skolledare på folkhögskola, 30 hp

För verksamma skolledare vid folkhögskola (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc.). Utbildningen är en tvåårig befattningsutbildning som ger 30 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå. Innehållet i utbildningen är jämförbart med de två avslutande åren i det statliga Rektorsprogrammet för det offentliga skolväsendet. Utbildningen är upplagd som tre kurser om vardera 10 hp och löper parallellt under fyra terminer. Utbildningen arrangeras av Karlstads universitet på uppdrag av Sveriges folkhögskolor och Sveriges kommuner och regioner.

Mer information om utbildningen finns på Karlstads universitets webbplats (öppnas i ny flik)

Mentorskap för nya rektorer

Genom att få tillgång till en mentor kan du få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans. 

Mentorskap för nya rektorer

Nätverk kring forskning och utveckling 

För det fortsatta arbetet samt utveckling av fortbildningsinsatser för lärare och rektorer finns intresseorganisationerna RIO och OFI idag representerade i ett antal högskole- och universitetsrelaterade nätverk och projektgrupper.

Exempelvis kan nämnas Rådgivande grupp för Folkhögskollärarutbildningen, Mimer, RÅFF, Lic Forskarskola vid LiU och Rektorsutbildningen vid Karlstads Universitet.

Övriga FoU-relaterade sammanhang är Folkbildningsrådets expertgrupp, Föreningen för folkbildningsforskning, referensgrupper (Moves och Famn) samt en kommande förstudie inom ESF-projekt och dialogseminarium kring befintliga forskningsprojekt.

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla oss!

info@sverigesfolkhogskolor.se