Folkhögskoleenkäten

Din skola får underlag till ett långsiktigt utvecklingsarbete och samtidigt bidrar ni till att stärka folkhögskolan som utbildningsform. Alla folkhögskolor är välkomna att medverka.
Uppdaterad: 18 mars 2024

Letar du efter den senaste resultatrapporten?

Ta del av den senaste resultatrapporten

Möjlighet att förbättra er verksamhet

Folkhögskoleenkäten ger er skola en regelbunden avstämning av hur deltagare på de långa kurserna upplever sin tid på folkhögskola. Resultatet från enkäten gör det möjligt för er att arbeta med långsiktigt förbättringsarbete. Är vi den skola vi vill vara? Om inte – vilka delar kan vi fortsätta utveckla tillsammans?

Folkhögskoleenkäten är framtagen av forskare och håller därmed en kvalitet som man kan lita på, menar Ulrika Sandin, rektor på Röda korsets folkhögskola. Resultatet använder skolan både i sitt långsiktiga utvecklingsarbete och i sin marknadsföring. Filmen är 2 minuter och 12 sekunder.

Förutom att vara med i den gemensamma Folkhögskoleenkäten får din skola tillgång till extra material i form av mallar och handledning för hur ni kan arbeta med utvärdering och uppföljning, kopplat till statens mål med stödet till folkbildningen.

Hitta vidare

Så kan ni jobba med resultatet

Stärker folkhögskolan som utbildningsform

Folkhögskoleenkäten samlar erfarenheter från över hundra folkhögskolor och tio tusen deltagare, och resultatet sammanställs på nationell nivå. Det samlade resultatet används av folkhögskolornas medlemsorganisationer för att marknadsföra folkhögskolan som utbildningsform, i mötet med politiker och andra beslutsfattare. Därför bidrar er medverkan till att stärka bilden av folkhögskolan som utbildningsform.

Folkhögskoleenkäten ger fördelar för alla Sveriges folkhögskolor tillsammansIntresseorganisationerna Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) berättar om varför folkhögskolor ska delta i enkäten. Filmen är 1 minut och 10 sekunder.

"Det är en fråga om solidaritet"

Vill din skola medverka? Anmäl er till folkhögskoleenkäten (öppnas i ny flik)

Om ni deltog förra året behöver ni inte anmäla er igen.

Medlemsorganisationerna Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) skickar en hälsning till er som inte deltar i Folkhögskoleenkäten. Filmen är 1 minut och 26 sekunder.

Vad gör intresseorganisationerna med resultatet?

 

Sammanställs i nationell rapport

Resultaten från Folkhögskoleenkäten sammanställs i en nationell rapport varje år. Rapporten ger möjlighet att gemensamt kommunicera vad Sveriges alla folkhögskolor gör för sina deltagare och hur deltagare upplever sin studietid på folkhögskola. Kanske kan rapporten öka förståelsen för och tilliten till utbildningsformen gentemot huvudmän, styrelser och politik såväl regionalt som på ett nationellt plan. Den ger också på sikt förutsättningar för forskning om deltagares upplevelse.

Kontakt

Har du frågor om Folkhögskoleenkäten? Mejla oss!

enkat@sverigesfolkhogskolor.se