Framtidslinjen

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: A3 papper, färgpennor, linjaler, ev. post-itlappar

Förberedelser: Ställ i ordning klassrummet så att alla kan jobba två och två. Lägg fram material på borden.

Syfte: Utgå från tidslinjeövningen och skapa en ny övning med fokus på framtiden. Tidslinjen börjar här efter att skolan tagit slut och handlar om livet efter. Det handlar alltså om att visualisera framtiden och hur ens liv och engagemang kan se ut då, om man får drömma fritt. Testa er fram och skapa era egna framtidslinjer. 

 

Uppdaterad: 4 april 2024

Introduktion

Ett bra sätt att introducera övningen på är att göra ett eget exempel för hela gruppen om dig själv. Använd whiteboardtavlan och måla upp din egen tidslinje, låt deltagarna komma med förslag på var i din berättelse du har en vändpunkt, en viktig händelse eller ett hinder.

Innan ni börjar skapa framtidslinjer så kan ni ha en reflektionsrunda i klassen där deltagarna får prata om projektet. Dela in gruppen i mindre grupper och be dem sedan lägga in sina svar i en gemensam menti eller padlet, alternativt att de skriver upp sina svar på post its. 

Exempel på frågor till avslutande reflektion: 

  • Vad har varit roligt under arbetet med metoden?
  • Vad har du lärt dig om dig själv?
  • Vad vill du föra vidare?

Instruktioner

Deltagarna ska skapa tidslinjer som syftar till att beskriva deras drömmar, förhoppningar och tankar om framtiden och tiden efter skolan. Som en avgränsning kan det vara viktigt att ta upp att framtidslinjen ska knyta an till projektet.  Tidslinjens längd kan vara en kort sträcka in i framtiden, kanske sträcker den sig över höstterminen eller kommande år, eller så handlar det om en längre tid. 

Vad ska framtidslinjen innehålla?

Börja med att prata om varför det kan vara intressant att prata om framtiden. Syftet med övningen är att motivera vikten av att sätta mål och delmål. 

På framtidslinjen kan deltagarna istället för att jobba med årtal sätta ut mål och delmål läng med tidslinjen. 

Sätt ut en startpunkt på tidslinjen som är nu, och dra sedan en linje framåt över pappret där deltagarna kan sätta ut mål och delmål. 

Exempel på mål och delmål: 

Nu - Går i skolan och jobbar med att bli klar med studierna, jobbar med mig själv och lär mig mer om psykisk ohälsa.

Mål 1 - Behörighet, må bra

Mål 2 - Söka socionomutbildning till hösten

Mål 2 - Flytta hemifrån

Mål 3 - Knyta kontakter med andra som jobbar med psykisk ohälsa hos unga

Mål 4 - Få jobb och kunna hjälpa andra som lider av psykisk ohälsa som unga

Exempel på frågor till framtidslinjen: 

  • Var är du just nu?
  • Vad är dina mål kopplade till förändringsarbetet?
  • Vad är dina mål kopplade till livet i stort? 
  • Har du en bucket-list? 
  • Vad skulle du vilja händer i ditt liv under kommande halvår? 
  • Vad skulle du vilja förändrades? Förbättrades? 

Namnge framtidslinjerna

Be deltagarna ge sina framtidslinjer ett namn

Redovisning

Redovisa tidslinjerna i mindre grupper, låt deltagarna berätta för varandra vad de har skapat sin framtidslinje kring.

 

Exempel på framtidslinjer