Förberedelser och uppsättning

De skolor som får störst användning av Folkhögskoleenkätens resultat är de som jobbar mycket med att förbereda skolan på enkäten. Det kan handla om att förbereda deltagare såväl som personal.
Uppdaterad: 18 mars 2024

Prata om det, säkerställ att mejladresserna är rätt och se till att lärarna finns tillgängliga. Ulrika Sandin och Åsa Söderlund-Dahl från Röda korsets folkhögskola ger sina bästa tips för hur man förbereder skolan för Folkhögskoleenkäten. Filmen är 2 minuter och 19 sekunder.

Praktiska förberedelser

Börja med att kontrollera att deltagarnas kontaktuppgifter i Schoolsoft stämmer. Det ökar chansen till att få en högre svarsfrekvens, eftersom det är dessa uppgifter som används när enkäten skickas ut.

Röda korsets folkhögskola delar med sig av hur de ser till att Folkhögskoleenkäten kommer till rätt deltagare. Filmen är 1 minut och 28 sekunder.

Avsätt tid

Avsätt tid för att

 • förbereda personalen på enkäten
 • förbereda deltagarna på enkäten
 • låta deltagarna besvara enkäten
 • jobba med resultatet från enkäten.

Förbered personalen

Skapa tid och möjlighet för personalen att diskutera och få en samsyn i enkätens syfte och avgränsningar, och besluta hur resultatet ska användas. Samtalet är viktigt för att enkäten ska bli en pusselbit i skolans systematiska kvalitetsarbete.

Utse vem som förbereder vilken deltagargrupp. 

Förbered deltagarna

Informera deltagarna om

 • när, hur och varför de ska genomföra enkäten
 • när och hur de får ta del av resultatet från enkäten.

Samtala med deltagarna om vad enkäten är till för och varför ni vill ha in svaren.

Förbered deltagarna på hur enkäten ser ut

Förbered deltagarna på att enkäten kommer och hur den ser ut. För vissa deltagare kan det vara bra att diskutera begrepp som kan vara svårare att förstå i förväg. Några exempel på ord som kan behöva förklaras är följande:

 • deltagare
 • profil
 • värdegrund
 • skillnaden mellan att "generellt öka kunskaper" och "öka kunskaper inom ett visst ämne"
 • personlig utveckling
 • umgänge och gemenskap
 • behörighet till fortsatta studier
 • motivation
 • reflektera
 • kulturella aktiviteter
 • arbetssätt
 • behörigheter
 • funktionsnedsättning.

Samtalen om frågorna och orsakerna till svaren blir viktiga för er gemensamma förståelse för vad folkhögskolestudier innebär, förutom det resultat som ni får i form av siffror och diagram.

Upplys om FSO:s behandling av personuppgifter

I samband med att ni på skolan tackar ja till att medverka i enkäten, godkänner ni FSO:s behandling av deltagarnas personuppgifter. Det är er skola som ansvarar för att upplysa deltagarna om

 • att behandlingen av personuppgifter kommer att ske
 • att ni har en rättslig grund för att ge FSO tillgång till personuppgifterna.

När deltagarna besvarar enkäten anonymiseras resultatet, men vissa bakgrundsvariabler följer med.

Stöd i förberedelserna

Språk och tillgänglighet

Folkhögskoleenkäten är kompatibel med skärmläsare.

Enkäten är testad för att fungera för människor med olika språknivåer, och finns översatt till engelska, arabiska, tigrinja, somaliska, ukrainska och dari.

Vi undersöker också möjligheterna att undersöka vad personer med intellektuell funktionsnedsättning tycker om sin tid på folkhögskola.

Folkhögskoleenkäten blir tillgänglig för fler

Kontakt

Har du frågor om Folkhögskoleenkäten? Mejla oss!

enkat@sverigesfolkhogskolor.se