Presentera förändringsarbeten

Tidsåtgång: Minst en lektion

FörberedelserStäll i ordning klassrummet utefter hur du vill att deltagarna ska sitta, projektor, högtalare

Syfte: Ett sätt att knyta ihop säcken efter allt arbete med metoden, deltagarna får redovisa allt de åstadkommit och reflektera över sina förändringsarbeten, öva på att hålla presentationer och lyssna aktivt.

Uppdaterad: 1 juli 2024

Introduktion

En bra hållpunkt för deltagarna när de arbetar med sina förändringsarbeten kan vara hur de ska redovisas. Skapa gärna en tydlig struktur för hur deltagarna förväntas redovisa sina genomförda förändringsarbeten. 

Det kan vara en bra idé att ge deltagarna flera olika möjligheter till presentationer. För de deltagare som eventuellt inte känner att de fullföljt sina förändringsarbeten kan det vara bra att att komma på en alternativ redovisning där de kan presentera en annan skoluppgift. 

 

Förslag på sätt att redovisa förändringsarbeten

  • Bjud in gruppen till en heldag där alla deltagare får redovisa sitt projekt genom en presentation följt av gemensamt avslut av arbetet med metoden
  • Redovisa genom att skapa presentationsfilmer
  • Redovisa genom att skapa presentationer i Canva eller powerpoint

Exempel på deltagares presentationer

Titta på Amandas film om sitt förändringsarbete här

Frågor till presentationerna

Låt deltagarna öva på att vara aktiva lyssnare genom att förbereda frågor till presentationerna. Efter varje presentation tar ni några minuter där deltagarna ställer frågor eller berättar vad de tyckte var intressant med presentationerna.

Exempel på frågor: 

  • Vad tyckte du var svårt med ditt förändringsarbete?
  • Vad tyckte du var roligt?
  • Hade du gjort något annorlunda om du hade gjort om ditt förändringsarbete med kunskapen du har nu?
  • Skulle du vilja fortsätta arbeta med ditt projekt?