Vuxenpedagogik, grundkurs, 15 hp

I den här kursen studeras vuxnas lärande och vuxenutbildning. Kursen består av tre delar: Livslångt lärande och vuxenutbildning i förändring, förutsättningar för lärande i vuxenlivet samt perspektiv på kunskap, lärande och bildning.
Uppdaterad: 30 april 2024

Kursen kan ses som en bred introduktion till att förstå förutsättningar för vuxnas lärande men där vi berör ett flertal teman som är väsentliga för den folkbildningsintresserade och använder exempel från folkbildningens organisationer.

Varje kurstillfälle bygger på samma upplägg: först ett seminarium med tid för gemensam reflektion och sedan en föreläsning som introducerar nästa kurstillfälles tema.

Omfattning och takt: 15 hp, ges på halvfart
Undervisningsform: Kursen ges på distans med fem digitala kursträffar via Zoom.

Målgrupp

Alla intresserade som är behöriga. 

Arrangör

Linköpings universitet

Mer information om utbildningen

Läs mer om utbildningen hos Linköpings univetsitet (öppnas i nytt fönster).