Moas berättelse

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Projektor, högtalare, Moas film (ca 12.30 min)

Förberedelser: Skapa en Menti om ni vill arbeta digitalt

Syfte: Introducerar deltagare för berättande, syftar till att inspirera och exemplifiera för deltagare vad en personlig berättelse kan låta och hur berättandets struktur fungerar

Uppdaterad: 28 juni 2024

Introduktion

Titta på filmen med Moas berättelse tillsammans. Moa är deltagare på Löftadalens folkhögskolaoch medverkar i projektet Min story – vår agenda.

Under hösten 2023 medverkade Moa i en gemensam digital konferens för projektets alla skolor. Under konferensen delade Moa sin egen berättelse om sin väg till Allmän kurs fjärr. Moa skapade en egen tidslinje i det digitala verktyget Padlet som ni kommer kunna följa i filmen. 

Triggervarning

Informera deltagarna om att den här berättelsen innehåller ämnen som psykisk ohälsa och förlust av nära anhöriga. Berättelsen har ljusa toppar och mörka dalar.

Instruktioner

Titta på filmen tillsammans.

Samtal om Moas berättelse

  • Låt deltagarna sätta ord på vad Moas berättelse fick dem att tänka och känna.
  • Låt deltagarna plocka ut och återberätta de viktigaste bitarna ur berättelsen.
  • Ett tips är att använda tidslinjeövningen som underlag för att tillsammans rita upp Moas tidslinje. Där kan ni tillsammans diskutera händelser och vändpunkter i Moas berättelse. Detta kan fungera som ett bra sätt att introducera deltagarna för tidslinjen som de ska skapa runt en egen berättelse så småning om. 
  • Om deltagarna vill dela med sig av sina tankar anonymt kan ni tex använda postit-lappar eller skapa en Menti.

Moas berättelse