Mentorskap för nya rektorer

Genom att få tillgång till en mentor kan du få rådgivning, stöttning, ny kunskap och finna strategier som kan underlätta i ditt dagliga arbete som rektor. Det är ett ömsesidigt utbyte där ni för en dialog och utvecklas tillsammans.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Upplägg för mentorskapet

Målet är att  engagera en grupp med mentorer för att i nästa steg kunna erbjuda nya rektorer att få delta i mentorsprogrammet, vilket är kostnadsfritt.

Bakgrund

I en enkät om rektorernas arbetssituation som genomfördes 2017, kunde man klart urskilja att de första åren i rektorskapet är de mest kritiska. Många väljer att lämna sitt uppdrag under den tiden. Att vara rektor på en folkhögskola är idag ett komplext och krävande arbete då man behöver kunna omfamna många områden.

Av enkäten kunde man utläsa att det finns behov av stöttning i ekonomi, arbetsrätt, organisation, personalfrågor, styrelsearbete mm. Som ny rektor finns ofta behov av stöd utifrån egna erfarenheter och egen kompetens.

Ett bra sätt att stötta nya rektorer kan vara genom mentorskap och Sveriges folkhögskolor har avsatt medel för denna satsning.

Kontakt

Låter det intressant? Kontakta Lars Gejpel som har uppdraget att samordna mentorskapet. Lars är pensionerad folkhögskolerektor med cirka 20 års rektorserfarenhet på tre folkhögskolor.

Lars Gejpel
lars.gejpel@sverigesfolkhogskolor.se
073-966 01 63