Deltagare vid konferens den 6-7 februari 2020 på Wendelsbergs folkhögskola
FLiS är en förening för folkhögskolor som arbetar med lärarassistentutbildningar i Sverige.

FLiS - Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan

FLiS samlar svenska folkhögskolor med lärarassistentutbildning i en gemensam förening. Målet är att stärka lärarassistentens yrkesroll och säkra ramar kring innehåll, nivåer och kvalitetskrav på utbildningen.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Folkhögskolornas lärarassistentutbildningar startade i mitten på 2010-talet och har utvecklats för att vara ett tydligt alternativ som yrkesutbildning för de som söker stödpersoner för arbete i svenska skolan.

Föreningen har arbetat fram en utbildningsplan som ett ramverk för utbildningarna för att tydligare kunna visa på vilken nivå och på vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser utbildningarna arbetar med under den ettåriga heltidsutbildningen.

På vår hemsida hittar du information om vårt arbete inom FLiS. 

Läs mer på föreningens egen webbplats (öppnas i nytt fönster).

Kontakt

Har du frågor eller vill meddela något?

Kontakta samordnare Ulrika Knutsson: ulrika.knutsson@gmail.com, 070-640 84 52.