Illustration av pusselbitar.

Se över din verksamhet!

Vem lockas av vårt nuvarande kursutbud? Hur rekryterar vi ny personal till skolan? Tänk till och undersök om något behöver förändras.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Begreppet mångfald

Mångfald kan innebära många olika saker, men här har vi fokuserat på hur vi kan nå personer med bakgrund utanför Norden eller som kommer från hem med kort utbildningsbakgrund.

  • Skapa nya kurser eller anpassa kurser för att locka nya målgrupper.
  • Samverka med personer ur målgruppen kring hur nya kurser kan läggas upp.
  • Anlita gästlärare med olika bakgrund och olika erfarenheter.
  • Anlita tidigare deltagare som gästlärare.
  • Samarbeta med andra folkhögskolor för att till exempel hitta gästlärare.
  • Anställ lärare med olika bakgrunder.
  • Anställ personal med etablerade kontakter och uppbyggda nätverk.
  • Erbjud estetisk verksamhet på filialer/lokaler i områden där målgruppen finns.
  • Förankra och förklara behovet av ökad mångfald för skolans ledning/styrelse.


Gå vidare till nästa tips: Tips för att komma igång!