Logotyp för OFI.

OFI:s styrelse

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI, som består av fem tjänstepersoner och fem förtroendevalda regionpolitiker.
Uppdaterad: 9 april 2024

Styrelse 2023/2024


Ordförande

Thomas Nilsson
thomas.nilsson@sverigesfolkhogskolor.se

Vice ordförande

Robert Uitto, förtroendevald 
Region Jämtland Härjedalen
robert.uitto@regionjh.se


Ledamöter

Berit Román, rektor
Göteborgs folkhögskola
berit.roman@vgregion.se

HansOlov Furberg, förvaltningschef
Region Västernorrland
hans.olof.furberg@rvn.se

Sofia Magnusson, förtroendevald
Region Värmland
sofia.magnusson@regionvarmland.se

Roger Wärn, förtroendevald
Region Gotland
croger.warn@gmail.com

Lisa Rosander, rektor
Kävesta folkhögskola
lisa.rosander@kavesta.fhsk.se

Peter Carlsson, rektor
Katrinebergs folkhögskola
peter.carlsson@regionhalland.se

Jenny Elander Ek, förtroendevald
Region Östergötland
jenny.elander-ek@valdemarsvik.se

Mats Pilhem, förtroendevald
Västra Götalandsregionen
mats.pilhem@vgregion.se