Illistration av händer som sträcker sig uppåt.

Tips för att komma igång!

Det viktigaste är att göra något. Här följer några tips på hur vi kan komma igång med vårt arbete för ökad mångfald på våra estetiska kurser.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Begreppet mångfald

Mångfald kan innebära många olika saker, men här har vi fokuserat på hur vi kan nå personer med bakgrund utanför Norden eller som kommer från hem med kort utbildningsbakgrund.

  • Börja någonstans! Ha tålamod.
  • Skapa en medvetenhet på skolan så att alla kan hjälpas åt.
  • Be deltagarna om hjälp med till exempel kursinnehåll och rekrytering.
  • Identifiera och bjud in nyckelpersoner som kan bli ambassadörer.
  • Bygg långsiktiga samarbeten.