Illustration av två händer som håller upp jordklotet.

Samarbeta med andra!

En bra början är att etablera kontakt och samarbeten med kulturaktörer utanför skolan som redan nu når den önskade målgruppen och som finns i områden där målgruppen bor.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Begreppet mångfald

Mångfald kan innebära många olika saker, men här har vi fokuserat på hur vi kan nå personer med bakgrund utanför Norden eller som kommer från hem med kort utbildningsbakgrund.

Kanske kan din folkhögskola etablera kontakt och samarbete med någon av dessa:

  • bibliotek
  • fritidsgårdar
  • konsthallar, teatrar, museum, kulturhus
  • kulturskolan
  • lokala kulturföreningar och nätverk
  • studieförbund.


Gå vidare till nästa tips: Bjud in och byt plats!