Folkhögskolornas organisering

Det är inte lätt, vi vet – organisationerna, förkortningarna och begreppen är många.
Uppdaterad: 18 mars 2024

Hur har folkhögskolorna organiserat sig historiskt, och hur hänger de olika organisationerna ihop i dag? Vilken roll har Folkbildningsrådet och vad är SFHL? Kolla in den här tidslinjen, som också fungerar som en organisationskarta. Klicka på de olika rutorna för mer information och fördjupning.

Till presentationen Folkhögskolornas organisering (öppnas i ny flik)

Folkhögskolornas intresseorganisationer

De 156 folkhögskolorna är alla medlemmar i en intresseorganisation. Vilken de är medlem i beror på vad vilken huvudman som står bakom skolan.

Organisationerna inom Sveriges folkhögskolor

FSO, RIO, OFI står tillsammans bakom begreppet Sveriges folkhögskolor. 

Läs mer om Sveriges folkhögskolor här.

Nyhetsbrevet Utblick

Folkbildningsrådet samlar och sprider nyheter om folkbildningen i ett internationellt sammanhang i det internationella nyhetsbrevet Utblick.

Prenumerera på nyhetsbrevet Utblick (öppnas i ny flik)

Internationella nätverk och organisationer

Sveriges folkhögskolor har kontakt med folkbildningsorganisationer över hela världen. Genom Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) är vi medlemmar i Nordiska Folkhögskolerådet (NFR) European Association for the Education of Adults (EAEA) och International Council for Adult Education (ICAE).

På global nivå

ICAE, International Council for Adult Education, är en global folkbildnings- och vuxentubildningsorganisation som finns representerad i alla världsdelar. ICAE arbetar för rätten till utbildning för vuxna ur framförallt ett civilsamhällesperspektiv. Fokusområden är jämställdhet och hållbar utveckling. Den svenska folkbildningen har respresentation i ICAE:s styrelse genom Cecilia Palm, Folkuniversitetet.

Inför den globala konferensen CONFINTEA i juni 2022 sände Sveriges folkhögskolor den 19 april 2022 ett webbinarium på temat Folkbildningen och samverkan i världen. Medverkar gör Cecilia Palm, Folkuniversitetet, Thor Rutgersson, Folkbildningsrådet, Lina Remnert, Sveriges folkhögskolor och David Atchoarena, director från Unesco.

På europeisk nivå

The European Association for the Education of Adults, EAEA, samlar vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationer i hela Europa. 127 organisationer från 43 länder är medlemmar. EAEA representerar Europa i ICAE. Den svenska folkbildningen har representation i EAEAs styrelse genom Gustav Fridolin, pedagog på Stadsmissionen folkhögskola och tidigare utbildningsminister.

Den 28 april 2022 sändes ett webbinarium om vad som händer på den europeiska nivån inom vuxnas rätt till lärande. Thor Rutgersson från Folkbildningsrådet och Lina Remnert från Sveriges folkhögskolor träffar Gustav Fridolin för att få reda på mer – och diskuterar europeiska utmaningar inför Confintea. Panelen får sedan internationellt besök av Francesca Operti, biträdande generalsekreterare på EAEA.

Nordiskt samarbete

Nordiska folkhögskolerådet (NFR) är ett samarbetsorgan för folkhögskoleorganisationerna i Danmark, Finland, Sverige och Norge. Från Sverige deltar vi i styrelsen tillsammans med SFHL. NFR arbetar för ökad samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i Norden. En annan viktig uppgift är att synliggöra och vara röst för folkhögskolorna i politiska organ som Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet.

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla oss!

info@sverigesfolkhogskolor.se