Gör egna bössor till Musikhjälpen

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Miro eller annat liknande digitalt verktyg om ni arbetar digitalt, Whiteboard, papper, post-its och karta över Globala målen 

Förberedelser: Förbered material och rubriker till de olika stegen i övningen.

Syfte: Fungerar som en brygga mellan Globala målen och Förändringsarbete. Övningen är från början framtagen för att göras samtidigt som Radiohjälpens kampanj Musikhjälpen pågår, men går självklart bra att göra på annat sätt också.

Uppdaterad: 28 juni 2024

Introduktion 

Detta är ett upplägg som är framtaget av Johanna och Nicole som är pedagoger på Bona folkhögskola. De använde upplägget som ett sätt att knyta ihop engagemang med Globala målen. Upplägget är en utveckling av lektionsupplägget forska om organisationer som du hittar här

Instruktioner

Steg 1 - Olika typer av organisationer

Använd ett digitalt verktyg som exempelvis Miro, eller arbeta med papper/whiteboard och post-its i kalssrummet. 

Utgå från följande rubriker för att dela upp organisationer:

Internationella

Nationella

Lokala

Andra sätt att engagera sig

 

Låt deltagarna lista olika slags organisationer under flikarna

 

Exempel på kartläggning av olika organisationer från Bona

Bona 1 - Musikhjälpen.png

Steg 2 - Organisationer och Globala målen 

 

Skapa en Miro med Globala målen eller dela ut kartor över Globala målen i klassrummet.

Låt deltagarna koppla ihop de olika organisationerna med Globala målen som de tycker passar. En organisation kan passa in på flera mål.

Exempel på kartläggning av organisationer och Globala målen från Bona

Bona 2 - Musikhjälpen.png

Steg 3 - Engagemang och Musikhjälpen

Berätta om den nationella kampanjen Musikhjälpen som stiftelsen Radiohjälpen håller i varje år. 

Om ni gör övningen när Musikhjälpen inte är igång:

Låt deltagarna titta på olika kampanjer som Musikhjälpen drivit under åren här: Om Musikhjälpen - Din musik räddar liv - Musikhjälpen | Sveriges Radio

Låt deltagarna lista tre kampanjer var som de tycker är viktiga. 

Förklara att privatpersoner, organisationer och föreningar kan hitta på helt egna bössor som man kan skänka pengar till. 

Om ni gör övningen när Musikhjälpen är igång:

Ge deltagarna i uppgift att leta rätt på tre bössor som de tycker är intressanta, de kan vara skapade av privatpersoner, organisationer, föreningar etc. 

Exempel på kartläggning av bössor i musikhjälpen från Bona: 

Bona 3 - Musikhjälpen.png

Steg 4 - Skapa en egen bössa 

Låt deltagarna skapa egna bössor utifrån engagemang eller intressen. 

Vad skulle deras bössor fokusera på? 

Exempel på egna bössor från Bona

 

Bona 4 - Musikhjälpen kvadrat.png