Pro action café: Pitcha idéer till förändringsarbete

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Papper och pennor

Förberedelser: Ställ i ordning klassrummet så grupperna kan sitta tillsammans runt olika bord (ca fyra deltagare/bord), lägg ut papper och pennor på alla bord

Syfte: Syftet är att deltagarna ska få hjälp att definiera och utveckla sitt förändringsarbete och genom stöd av andra deltagare ta reda på vad nästa steg är i arbetet

Uppdaterad: 20 juni 2024

Instruktioner

Be deltagarna sätt sig runt borden. Låt deltagarna fundera en kort stund över sin grundidé som de vill bolla med resten av gruppen. Vissa deltagare har säkert en ganska klar projektidé medans andra kommer ha mer abstrakta idéer. Det gör ingenting!

När alla sitter i sina grupper börjar tre konversationsrundor

 

Runda 1: Vad är syftet/målet med deltagarens idé?

Försök att gå in på djupet i frågan. I denna rundan ska inte deltagarna ge varandra råd utan de ska hjälpa värddeltagaren att få nya insikter om sin idé/sitt projekt.

Exempel på frågor att ställa:

 • Berätta om din idé
 • Varför vill du göra detta?
 • För vem?
 • Hur kom du på idén?
 • Har du varit intresserad av den här idén länge?

 

Runda 2: Kan idén utvecklas?

Exempel på frågor:

 • Är det något som saknas för att idén ska bli färdig?
 • Kan man rikta projektet till fler målgrupper?
 • Vilka personer ska vara med i projektet? (tex gäster, deltagare, organisationer, föreningar)
 • Finns det liknande projekt som du kan inspireras av?

 

Runda 3: Vad är nästa steg?

Exempel på frågor:

 • Vad är det första du behöver göra för att börja arbeta med din idé?
 • Vilken hjälp behöver jag?
 • Vad har jag lärt mig om mitt projekt, om mig själv?

 

När alla rundor är gjorda är det nästa deltagares tur att vara värd och berätta om sin idé. Upprepa detta så att alla deltagare har fått dela med sig och fått hjälp att utveckla sin idé.

Om ni hinner kan ni avsluta lektionen med en gruppreflektion kring övningen.

 • Lärde ni er något genom att diskutera en annan deltagares idé?