Logotyp för OFI.

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI organiserar och företräder folkhögskolor med regioner som huvudmän.
Uppdaterad: 10 januari 2024

Sammanslagning av OFI och FHF

Filmen är 53 sekunder lång och undertext finns tillgänglig.

Läs artikel om sammanslagningen av de båda föreningarna. 

Rektorer och politiker samarbetar

OFI organiserar de 42 folkhögskolor som ägs av regioner. Styrelsen består av både rektorer och regionpolitiker.

Det finns 156 folkhögskolor i Sverige. 42 av dessa drivs av regioner. Vi brukar kalla dessa folkhögskolor för offentligägda. Övriga 112 folkhögskolor drivs av olika folkrörelser.

Om OFI

OFI är en intresseförening för de 42 offentligägda folkhögskolorna och verkar för:

  • att bevaka frågor av folkbildnings- och allmänt folkhögskoleintresse som berör de offentligt ägda folkhögskolorna,
  • att skapa opinion och bedriva påverkansarbete för medlemsskolornas angelägna områden samt att främja de offentligägda folkhögskolornas möjligheter att vara aktörer inom regional utveckling,
  • att genom erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyte främja medlemsskolornas verksamhet och skolledningarnas skicklighet samt vara ett forum för utbildningsinsatser åt medlemmarna med ansvar för offentligt ägda folkhögskolor,
  • att stimulera och delta i utvecklings-, idé- och målsättningsdebatter för folkhögskolan.

OFI:s verksamhet leds av en styrelse.

OFI är en av organisationerna bakom Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, samt är en del av Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan.

Kontaktuppgifter till kansli och ordförande hittar du här.